Кога мускулните болки по време на грип могат да доведат до хемодиализа?


На провелата се в гр. ВеликоТърново IV Национална конференция по педиатрия в средата на март Ви запознахме с няколко редки заболявания, които поради ниската си честота на проявление, нерядко затрудняват лекарите в диагностичния период. Това често води до множество изследвания, провеждане на несъответстващи терапии, прехвърляне в различни болнични звена и в най-неблагоприятен аспект – забавяне на ефективното лечение, често съпроводено с влошаване на общото състояние на пациента.
Такова заболяване е доброкачествения остър детски миозит. Описано за първи път през 1905г., но обстойно проучено половин век по-късно, заболяването остава без ясни данни за честота в световен мащаб. Смята се, че по време на епидемии от него заболяват средно 3 на 100 000 деца. Възрастните не боледуват. Обяснението: болестта се свързва с тропизъм към по-незрелите детски миоцити. Има предиспозиция спрямо мъжкия пол и сезонност, характерна за грипните епидемии. Най-честият причинител на вирусния миозит е грип от типа Б, следван от тип А в съотношение 5:1. Поради болковия синдром децата често ходят на пръсти или на широка основа – „Походка на Франкенщайн”.

За диагностиката и лечението на доброкачествения остър детски миозит разговаряме с д-р Калин Лисички – началник Клиника по Педиатрия в Аджебадем Сити Клиник болница Токуда, който проследи клиничен случай на вирусен миозит при дете на 12-годишна възраст.
Каква е основната характеристика на заболяването?
По правило доброкачественият остър детски миозит се причинява най-често от вирусни инфекции и по-рядко от микоплазма – mycoplasma pneumonia. Характерното за него е, че не настъпва в началото на вирусната инфекция, а във възстановителния период и се смята за самостоятелно заболяване.
Какви са симптомите на заболяването?
Болка в мускулатурата със затруднения до невъзможност за ходене. Това е запазената марка на заболяването, а клинико-лабораторната е свързана със силно повишена креатинкиназа(КК) от 2 до 50 пъти над нормата.
Това не го ли прави лесно за диагностициране?
Макар описано преди 60 години, заболяването не е популярно, включително и сред европейските и американските лекари. Не се познава неговата клинична картина и това води до множество инвазивни и скъпи изследвания, които на първо място травмират детето, а и не са изгодни финансово за болницата.

Доктор Лисички представи клиничен случай на момче на 12-годишна възраст, което заболява 4 дни преди хоспитализацията. Оплакванията са му коремна болка, а ден след първите симптоми получава затруднение в ходенето и отделя тъмна урина с цвят на кока-кола, което става и повод за хоспитализацията.
Патология в изследванията: увеличени аминотрансферази, СК и МВ фракция на СК (СК-МВ). Двукратно завишена хемоглобинурия без еритроцитурия. Електромиография с данни за миогенна увреда на проксималните групи мускули на краката. Завишен ASAT, по-малко завишен ALAT и LDH. Тест за ентеровирус с положителна проба за общ групов антиген.
Пациентът е консултиран последователно с невролог, гастроентеролог и инфекционист, след което е приведен в Клиниката на д-р Лисички, където въз основа на клиничната картина и екстремно високите стойности на аминотрансферазите, СК(180 000U/I) при нормално съотношение СК –СК-МВ. Установена е и положителна проба от фецес за вируси, като най-вероятна диагноза се приема бенигнен инфекциозен миозит с вирусна етиология.
Лечение
Ограничен двигателен режим без физически натоварвания, перорален прием на течности 2л дневно, НСПВС в много ниска доза за копиране на болковия синдром и венозна инфузия на глюкозно-солеви разтвори 2L/24h, гастропротекция с фамотидинов препарат и субституция с перорален калиев препарат с оглед форсираната диуреза. Още в същия ден детето е със възстановена мускулна сила, походка и на следващия ден е дехоспитализиран. За по-малко от 2 седмици стойностите на СК влизат в норма.
Как може да бъде разпознато заболяването от педиатрите и ОПЛ, които са най-често в контакт с децата по време на вирусните епидемии? Продължаваме разговора си с д-р Лисички?
Първо, това е заболяване, характерно за детската възраст. Трябва да се има предвид, че дойде ли при тях дете със затруднение при ходене и болки, то трябва да се насочи към специалист, защото макар и да представих нещата на презентацията доста леки, това дете отне много голям ресурс като възможни диференциално диагностични възможности, които трябваше да бъдат отхвърлени. На първо място е сърдечното засягане. При такива стойности на висока СК-МВ трябва да мислим за миокардит и да го изключим, защото при него поведението е по-различно. Съществуват и различни други невромускулни и автоимунни заболявания, включително ювенилен дерматомиозит, ювенилен идиопатичен артрит, които изискват вече съвсем различно поведение. Това дете нямаше обрив, но по принцип тябва внимателно да се оглежда за такъв, защото обривът е много характерен при ювенилния дерматомиозит и е една от формите на ювенилния идиопатичен артрит.
Ако болестта не се диагностицира правилно, до какви усложнения може да доведе?
Най-тежкото усложнение е остра бъбречна недостатъчност с необходимост от хемодиализа.
Колко често попадате на това заболяване?
Тази година грипният вирус беше с тропизъм към мускулатурата и имаме близо 10 случая, което съвсем не е малко за малка България.
Как да разграничим болката в мускулите при грип и болката при вирусен миозит?
Характерната за грипа доброкачествена миалгия започва в самото начало на заболяването. Освен това, за нея е характерно, че освен при движение, я има и при покой. Докато при доброкачествения миозит тя настъпва 3-5 дни след заболяването във възстановителната фаза и в покой болка няма. Болката е само при движение.

Снимки: Здравен навигатор
Автор: Анелия Николова

Този сайт използва бисквитки (cookies)
Прочети повече