Онтогенетичната теория ще подобри преживяемостта и качеството на живот на онкоболните пациенти.


На провелата се в края на март XXI Национална гинекологична конференция в Боровец се представиха новите аспекти в терапията, диагностиката и хирургичните методики при онкогинекологията. Модератори на сесията бяха проф. Славчо Томов, УМБАЛ „Света Марина”, Плевен и проф. Галина Чакалова, УСБАЛ по онкология, София. На форума се представиха новостите в алгоритъма за лечение на онкогинекологични заболявания на ESGO 2017, както и новото европейско ръководство за диагностика и лечение на рак на маточната шийка. Проф. Григор Горчев представи свой клиничен опит на невросъхраняваща радикална роботизирана хистеректомия при карцином на маточната шийка, последван от клиничните данни, изнесени от Аджибадем Ситиклиник Болница Токуда върху роботизираната хистеректомия. Последната тема предизвика дискусия и наложи напомняне от страна на проф. Горчев за смисъла на роботизираната хирургия в контекста на диагностичните критерии за нея и реимбурсацията на хирургичната манипулация от НЗОК. По тази тема разговаряме с проф. Томов, както и за една друга, изключително интересна: „Онтогенетичен подход при карцином на маточната шийка.”

от ляво надясно: проф. Чакалова, проф. Томов

Какъв е този „нов” подход, професор Томов?
Онтогенетичната теория е нещо изключително ново. Лично аз не съм предполагал, че в напреднала възраст на моето професионално развитие в една толкова тясна област, каквато е онкогинекологията, ще се появи нещо радикално ново като концепция в подхода към онкогинекологичното заболяване. Като цяло онтогенетичната теория е базирана на ембрионалното и индивидуално развитие на човешкия организъм и обръща изцяло нашето схващане за класическата функционална анатомия, върху която са базирани съвременните в цял свят подходи за лечение на туморите, напр., че туморът се заражда в един орган и се разпространява циркулярно, обхващайки съседни органи и структури. Онтогенетичната теория оборва това, защото един тумор, стартирайки в един орган, върви по точно определени пътища и те не са онези циркулярни радиерни пътища, а т.нар. онтогинетични подотдели, отдели, метаотдели...
От какво се определят?
Те се определят точно от индивидуалното развитие на всеки един организъм и формирането му от оплождането на яйцеклетката до формирането на тъканите и органите. И за всеки един организъм този процес е строго индивидуален и оформя строго определени отдели, структури. Те не се покриват напълно с понятието функционална и класическа анатомия.
Това означава ли, че всеки човек има различна онтогинетична анатомия?
Има различна, но тя се подчинява на общи принципи.
Как ще повлияе онтогенетиката на онкогинекологията?
Крайният смисъл на всяка една нова теория, на всеки един нов метод за лечение на онкологично болни пациенти, е да подобри преживяемостта им и да им осигури по-добро качество на живот. Точно тези аспекти са залегнали в новите оперативни подходи на базата на тази онтогенетична теория. Освен повече информация, тя ни дава по-добра преживяемост и по-добро качество на живот в сравнение с другите класически подходи за сравними стадии на съответното онкологично заболяване.

проф. С. Томов

Проф. Томов, Вие модерирахте сесията, посветена на новите аспекти в онкогинекологията. Какво Ви впечатли най-силно?
Това бяха тематични лекции, обединени под няколко важни аспекта. Единият бе съвременните тенденции в лечението на онкогинекологичните заболявания, вторият важен аспект касаеше пациентите, а третият – изключително важен, бе моралният и философски аспект на нас като лекари, който трябва винаги да поддържаме и от който трябва винаги да се ръководим, когато подлагаме на лечение една онкологично болна жена.

от ляво надясно: проф. Томов, проф. Горчев

Споменавайки моралния и философски аспект, как ще коментирате дискусията в края на сесията, в която моралното стана повод проф. Горчев да припомни някои важни принципи в работата с реимбурсираната от НЗОК роботизирана хирургия?
Да, в съвременната гинекология съществуват доста модерни минимално-инвазивни методи, които търпят своето развитие. Лапароскопската хирургия е един от тези методи, хистероскопската хиругия, хирургията през естествените отвори на човешкото тяло, т.нар. “no scar surgery” и разбира се, роботизираната хирургия. Това, което смея да кажа е, че ние ползваме всички тези методи в нашата практика. Имаме опит с тях и това, което ние – екипът на проф. Горчев и всички, които работим заедно в тази област успяхме да постигнем в годините, е да намерим точните индикации за всеки един метод. Роботизираната хирургия не е панацея и това трябва добре да се знае. За всичките тези години натрупан опит ние знаем точните индикации там, където тази хирургия при жената има наистина смисъл. А това са онкологичните заболявания и пациентките с наднормено тегло и затлъстяване. Да, с нея могат да се правят всички останали операции, които се оперират с отворена хирургия, с лапароскопска хирургия, но себестойността на една такава операция е в пъти по-висока. А в онкологичната хирургия тази пряка себестойност в операционната зала, съпоставена с индиректната себестойност (преживяемост на пациента, адаптация, бърза социализация, бързо връщане на работа и т.н.),излиза по-ниска от тази при лапароскопската и отворената хирургия. И в това всъщност е смисъла на тази хирургия.

проф. Г. Горчев

Снимки: Здравен навигатор
Автор: Анелия Николова

Този сайт използва бисквитки (cookies)
Прочети повече