Форумът с международно участие се проведе в Банско, от 17 до 20 май.

В рамките на няколко дни специалистите имаха възможност да коментират новости, актуални проблеми и да дискутират конкретни клинични постижения.

Обсъдиха се теми като: Хиперурикемия и ХБЗ; ПББ при болни със захарен диабет; Кистозни заболявания на бъбреците; Хемодиализа при високорискови пациенти; Система на комплемента в развитието на гломерулните заболявания; Кардиоренален синдром; Дизфункционален пикочен мехур; Ранни маркери за диагностика на диабетна нефропатия у деца; Генетични нефропатии и др.

Повече по темата – от ключови участници в събитието – инициатори и чуждестранни гости:

Проф. Емил Паскалев, председател на Българското дружество по нефрология

Проф. Паскалев, бихте ли очертали по-интересните моменти и акцентите от форума, който проведохте?

В рамките на Академия „Нефрология“ обсъдихме преди всичко новости в областта, като това обхваща новости в диагностиката на заболяванията, новости в лечението на заболяванията. Другият важен акцент бе взаимодействието с колеги от съседни страни – Македония и Сърбия, с които коментирахме нашия и техния клиничен опит. Впечатление направи изключително големият интерес на колегите, който бе представен в сериозното участие в събитието, което говори добре за нашата нефрологична общност. Във форума участваха близо 220 души, като се има предвид, че през тези дни, в които проведохме събитието имаше и хора, които работят; така че това е максималният брой участници, които можем да очакваме като представителство на нефрологичната общност.

Казахте, че сте коментирали новостите в областта. Имаше ли нещо по-интересно и специфично, върху което се фокусирахте?

Един сериозен въпрос е възможността да работим по-ефективно при инфекциите на уринарния тракт, които са причинени от микроорганизми с много висока чувствителност към антибиотици, което е изключително голям проблем. Една новост е въвеждането на нов препарат, който ни дава възможност да се справяме с такива случаи много успешно.

Друг важен момент са заболявания, които можем да лекуваме успешно, като имахме възможност да представим резултатите; говорим например за болестта на Фабри. Нашият опит в това отношение е вече твърде голям, надхвърли 10 години, което прави сериозен период на наблюдение, скрининг, лечение и пр. Успоредно с това проведохме и мастерклас, с обучение на колеги от Македония и Сърбия, където това заболяване не е известно, непознато за колегите.

В рамките на събитието имахте и доклади, изнесени от чуждестранните ви гости. Те какво представиха като опит?

Цялата Академия „Нефрология“ бе в рамките на осем сесии, от които три се представиха от участници от Македония. Останалите пет сесии бяха в рамките на нашия опит, като една от сесиите бе посветена на детската нефрология. Тя бе и най-дълга, като в нея участие взе и колега педиатър-нефролог от Македония.

Какво послание бихте отправили към участниците във форума?

Много е съществена изключителната активност според мен. В резултат на тези форуми ние се събираме и обсъждаме теми, които са проблемни и важни. Резултатът от всички тези срещи е, че ние уеднаквяваме нашите позиции, правила на работа при диагностиката и лечението на пациентите с бъбречни заболявания, което създава приемственост между нефролозите; защото един пациент може да започне лечение на едно място, а да продължи в друга болница. Затова тази приемственост е изключително важна, а това означава да си уеднаквим позициите по отношение на скрининга, диагностиката и терапията. Мисля, че това вече го постигаме и като резултат вече сме изработили няколко консенсуса при различни заболявания, което потвърждава, че този път на работа е правилен и създава един комфорт в общата нефрологична практика в страната.

Проф. Гоце Спасовски, Македония

Проф. Спасовски, бихте ли се представили накратко и кажете с какви впечатления останахте от събитието, което се проведе в България?

Работя в университетския център в Скопие и вече няколко пъти участвам в събитията на българското сдружение по нефрология. Мога да кажа, че нашата и българската организация в областта на нефрологията си сътрудничат добре и взаимно си гостуваме на форумите, които провеждаме. Предишния път, миналата година, българското сдружение бе наш гост, а сега те са домакини на събитието, в което и ние участваме. Целта на тези срещи е да обменим опит, да споделим проблеми и да коментираме актуални теми, тъй като това са все неща, които са близки както за нас, така и за колегите ни от България. Ние имаме близки проблеми, като се започне от самите заболявания, които проследяваме при пациентите и се стигне до системите ни за здравеопазване.

Хубавото е, че конференциите, които се организират от проф. Паскалев винаги включват новостите и то в световен мащаб – като диагностика, подход и начин на лечение, като в същото време са адаптирани и към условията, които са характерни за нашите държави. Това е много важно, защото ние не винаги бихме могли да следваме съвсем стриктно международните гайдлайни, при условие, че нямаме възможности за този тип диагностика или терапия в нашите страни.

Трябва да кажа, че българската нефрологична организация е значително по-голяма от македонската. Имате качествени специалисти, които могат да обучат адекватно и на ниво младите кадри. Така че, ако трябва да обобщя – като цяло съм особено удовлетворен от това, което имахме възможност да чуем, проследим и коментираме на този форум.

Ако трябва да отправите послание към участниците в събитието, какво би било то?

Нефрологичните заболявания са доста скъпи, като подход на лечение. Затова според мен е важно да се фокусираме върху превенцията, най-вече в тези области, в които е възможно това да доведе до положителен ефект. Това означава да се обърне повече внимание както на политиките, ангажирани със здравните системи в държавите ни, така и на обучението и просвещаването на населението по някои важни теми и проблеми. По този начин ще се минимизират и разходите, които се правят за лечението на болните. Т.е. този подход ще бъде от полза и за самата държава, защото е икономически по-ефективен.

.

.

Снимки: Здравен навигатор

Този сайт използва бисквитки (cookies)
Прочети повече