Доц. Любомир Киров даде гледната си точка за разпределението на цени и обеми в ПИМП за 2018 г.

Българските пациенти имат достъп до съвременно лечение, но системата все още е неефективна по отношение на ранното откриване на рака.

Това ще доведе до нов терапевтичен подход спрямо сърдечносъдовите заболявания

Правителството предлага на президента да издаде указ за назначаването му за началник.

Председателят на Европейската организация за инсулти подписа консенсус за диагностика, лечение и рехабилитация на мозъчносъдовите заболявания в България.

Това стана ясно по време на разговори на министъра на здравеопазването Кирил Ананиев с македонския му колега Венко Филипче в София.

Това става ясно от становище на съсловната организация. То е във връзка с писмо от началника на отделението и касае оздравителните мерки.

Това информираха от лечебното заведение.

"Използването на триизмерен образ позволява по-доброто виждане на структурата на съда и предотвратява ненужно поставяне на повече от един стент."

Спадът на ерадикационните нива води до неадекватно справаяне с инфекцията

Топ - експертът беше специален гост на VII български бифуркационен курс.