То е по повод възникнали неясноти относно провеждането на „вторичен профилактичен преглед“.

Това отбелязаха специалисти, които коментираха постиженията в онкохематологията.

Това продължава да бъде глобален и социално значим проблем с тенденции към влошаване.

За това настояха Сдруженията на общинските и частните болници на пресконференция днес.

Това информираха от пресцентъра на институцията.

„Благоговея пред всеки професионализъм, облечен в интелигентни човешки взаимотношения.”

Проф. Тишева: „Крайно време е фокусът да бъде поставен в контрола на рисковите фактори”

Това ще стане с национална здравна кампания по инициатива на Българската лига по хипертония.

Онтогенетичната теория ще подобри преживяемостта и качеството на живот на онкоболните пациенти.

Както ви информирахме, конференцията „Вдъхновяваща наука и иновации“ се проведе в края на миналата седмица в София.