Беше сертифицирана като център за хирургия на ръка от Комитета по травма на ръката към Европейската асоциация по хирургия на ръка.

Това каза д-р Кипарисия Ненова от Детска кардиологична клиника в НКБ-София, която участва в Зимното училище по кардиология.

Това се случи на последното заседание на Министерски съвет.

Болестта засяга 1% от общата популация и е определена като социално значима, тъй като започва в ранна възраст.

Това информираха от болницата в Пловдив.

Това предвижда новата методика за субсидиране на лечебните заведения с държавно и общинско участие за 2018 г.

Разговор за особеностите, рисковете и целите при лечението на стари хора.

Занапред ще се предписват след решение на Обща клинична онкологична комисия или Клинична комисия по хематология.

Влязоха в управата на СК на БЛС като заместници на новия председател д-р Асен Меджидиев.

Комплексен подход в терапията в старческа възраст и при дълголетници.