За един диагностичен метод, който намалява риска от ненужно поставяне на стентове.

Това сочат данните на НЦОЗА за 2017 г.

На поредна работна среща се дискутира ефекта на антилипидната терапия.

Това заяви д-р Гелев на Курс по коронарна физиология и физиология на некоронарните съдове.

Стартира кампания „За всеки един удар на сърцето”.

Самостоятелен рисков фактор ли е пикочната киселина за СН и ПМ?

Това се прави за първи път у нас.

Проф. Трендафилова: „СС риск се носи от LDL и ние трябва да го понижим до безопасни стойности!”

Хипертониците с висок риск за сърдечносъдoви заболявания трябва да стартират с двойна антихипертензивна терапия.

Терапия с допълнителни ефекти върху сърдечносъдовата система и бъбречната функция.

В нея участваха над 200 медицински специалисти от цялата страна.