Лекция по темата изнесе доц. Д. Василев.

Експертът бе лектор по време на научния симпозиум на фармацевтична компания "Merck".

Специалистът бе лектор по време на сателитен симпозиум „Заедно в грижата за пациента”.

Отзиви от VII научна конференция “Съвременни акценти в сърдечната и съдовата патология”.

Това коментира доц. Добрин Василев за изминалия национален форум по интервенционална кардиология.

Фирмен симпозиум на фармацевтична компания "Amgen" бе проведен в рамките на VIII Национален конгрес по интервенционална кардиология.

Специалистът бе лектор по време на сателитния симпозиум на фармацевтична компания "Sanofi".

Отзиви от V-ти Български курс по коронарна физиология и физиология на некоронарните съдове.

За постигнати най-високи стандарти в съвременното лечение на инсултите.

Както вече Ви информирахме, форумът се състоя в средата на ноември в Пловдив.

Тенденцията за по-малка инвазивност при диагностицирането на исхемия навлиза с бързи темпове в практиката.