Дозите при пациенти с висок риск трябва да са оптимални.

Клиничното проучване е за сърдечносъдова безопасност.

Доц. Груев: ”Колкото е по-високорисков пациентът, толкова е по-голяма редукцията на сърдечносъдовата смърт.”

Те ще се проведат от 10 до 21 декември.

Това отбеляза доц. Мария Токмакова, председател на Дружеството на кардиолозите в България, на форум на Zentiva.

БССА проведе своята IX Научна конференция.

Това съобщиха от Boehringer Ingelheim.

Категорични доказателства от над 10-годишен опит на българските ендокринолози посочват добър медикамент с ниска честота на страничните ефекти.

Това са част от изводите от проведената в НС кръгла маса, посветена на инсултите.

Това съобщиха от лечебното заведение.

За един диагностичен метод, който намалява риска от ненужно поставяне на стентове.