Откритието може да промени радикално лечението при пациенти с риск от инсулт и инфаркт.

Те остават без лечение и около 30% от тях загиват до края на първата година.

Посредством един тест за осем вида онкологични заболявания.

Учени в Уорчестър направиха пробив в тъканното инженерство

Това ще доведе до нов терапевтичен подход спрямо сърдечносъдовите заболявания

"Използването на триизмерен образ позволява по-доброто виждане на структурата на съда и предотвратява ненужно поставяне на повече от един стент."

Кой е правилният път в лечението на хипертония и атеросклероза?

Топ - експертът беше специален гост на VII български бифуркационен курс.

Българската интервенционална кардиология е динамична, а дискусиите са важна част от усъвършестването на специалистите

Курсът се проведе в периода 19 - 21 януари, при традиционно голям интерес.

Събитието се утвърждава като един от най-големите обучителни форуми. Екип на Здравен навигатор ще ви информира в подробности от форума.