Причината са многобройните обаждания във връзка с блокираните медикаменти.

Това съобщиха от лечебното заведение.

Европейската и националните агенции работят съвместно.

Поставиха първия стент на 29-годишна жена, приета по спешност с тежък инфаркт.

Предимствата на фиксираната комбинация бета-блокер/АСЕI.

Това съобщиха от лечебното заведение.

Това коментира проф. А. Постаджиян, председател на ДКБ, след края на форума.

Публикува Министерството на здравеопазването.