Това става ясно от решенията на последния Надзорен съвет на Касата.

С предизвикателствата пред лечението на Хроничната венозна болест и възможните решения.

Форум на тази тема се проведе на 9 и 10 юни в София.

Ще се състои на 18 юни, от 13:30 до 15:30 часа.

Специалисти коментираха може ли да се промени тенденцията.

се състоя в рамките на конференцията "Сърдечносъдови ефекти в диабетологията и онкологията”.

“Артериалната хипертония като основен рисков фактор за предсърдно мъждене“.

Най-старата фармацевтична и химическа компания участва в конференцията “Сърдечно-съдови ефекти в диабетологията и онкологията", която се проведе в София.

бе темата на срещата, организирана от Дружеството на кардиолозите в България.

Тази година вниманието е насочено специално към предсърдното мъждене (ПМ), към причинната връзка с артериалната хипертония и мозъчния инсулт.

Открието е на научна група от университета Харвард.