Това мнение споделиха международните участници в Balkan Endovascular Course.

Организира национална кампания за артериалната хипертония.

Това той сподели по време на Ендоваскуларна академия 2017.

бе основният елемент от симпозиума на компанията Bracco по време на Ендоваскуларна академия 2017.

по време на Balkan Endovascular Course, който се проведе в София на 28 и 29 април.

Срещи бяха организирани в различни градове от страната.

Това се случи по инициатива на фармацевтична компания Sanofi.

бе сред най-основните акценти на зимното училище за специализанти по кардиология, което се проведе в к.к. Боровец.

Представяме ви отзиви от събитието, което се състоя в София от 31 март до 1 април.

по време на зимното училище за специализанти по кардиология, което се проведе миналата седмица в к.к. Боровец.

Лекция на тази тема изнесе доц. Борислав Георгиев от НКБ.