Бета-блокерите – първи избор при млади хипертоници.

Неоперативна подмяна на клапа, изкуствен интелект и 3D образи са само част от акцентите в програмата.

Организира Клиниката по кардиология на УМБАЛ „Свети Георги“-Пловдив.

Това продължава да бъде глобален и социално значим проблем с тенденции към влошаване.

стана обект на дискусия във фирмен симпозиум на EGIS.

За безплатно измерване на кръвно налягане, съобщиха от висшето учебно заведение.

Комбинацията селективен бета-блокер/ тиазиден диуретик в ниски дози е с по-нисък профил на безопасност от монотерапия.

Кампанията ще премине под надслов „Нормално кръвно налягане – нормален сърдечен ритъм – превенция от инсулт“.

Проф. Тишева: „Крайно време е фокусът да бъде поставен в контрола на рисковите фактори”

Това ще стане с национална здравна кампания по инициатива на Българската лига по хипертония.

Лош режим на хранене и ниска физическа активност са сред най-сериозните рискови фактори.