бе темата на фирмен симпозиум на Merck, в рамките на интерактивната дискусия, организирана от Българска сърдечна и съдова асоциация.

Това е първият в страната ни център от този тип. Официалните статистически данни показват трайна тенденция за нарастване на сърдечносъдовата смъртност и на смъртността от мозъчен инсулт у нас.

бе темата на интерактивна дискусия, организирана от Българска сърдечна и съдова асоциация.

Това става ясно от проучване на Националния статистически институт.

Ще проведе интерактивна дискусия на 17 и 18 март.

Ефективност на фиксираните дозови комбинации с RAAS инхибитор.

Изданието е посветено на XV Национален конгрес по кардиология, София (06-09.10.2016г.).

Ще се провеждат в УМБАЛ "Александровска", съобщиха от болницата.

Бе темата на фирмен симпозиум на фармацевтична компания Sanofi.

Симпозиум по темата се проведе по инициатива на Merck.

Симпозиум по темата се проведе по инициатива на Sanofi.