По традиция, на 29 септември всяка година Световната кардиологична асоциация чества Световния ден на сърцето.

Под този надслов фармацевтичната компания ще се включи в програмата на VIII Научно-практическа конференция „От науката до леглото на болния“.

Инициативата „Продължи по пътя на здравото сърце” ще се проведе тази събота в София.

Курсът ще се проведе в рамките на Научно-практическата конференция “От науката до леглото на болния”.

Какво разказа проф. М. Миланова пред Здравен навигатор след провелото се събитие?

Липидопонижаващата терапия и мястото и в профилактиката на ИМИ и ТИА.

Ще се проведе на 25 ноември 2017 в лечебното заведение.

при пациенти с неклапно предсърдно мъждене след перкутанна коронарна интервенция (ПКИ) и поставяне на стент.

Причината е в липсата на специалисти.

Организират от Дружеството на кардиолозите в България.

Това сочат данните на Националния център по опазване на общественото здраве (НЦОЗА).