Поднови договора си с НЗОК, съобщиха от здравното заведение.

Предстои пускането им на пазара, съобщават от фирма Хроно.

Това съобщиха от фирма Хроно.

Той е второ подобрено поколение за количествен анализ на директен билирубин в серум и плазма, съобщават от Хроно.

Той е за количествено определяне на калций в серум, плазма и урина, съобщават от фирма Хроно.

За прилагане на рамковото споразумение за превенция на нараняванията с остри предмети в сектора на здравеопазването.

Ще бъде достъпен още през първото тримесечие на 2013 г.

Вече работи в многопрофилната болница в Русе.

След експериментални проучвания Greiner Bio-One обяви препоръчителни условия за центрофугиране на вакуети, собствено производство.

Това съобщиха днес от фирма ХРОНО.

В рамките на провелия се IX Национален конгрес по клинична лаборатория.