Това коментира известният специалист в областта проф. Л. Трайков, който бе домакин на срещата на Дунавските страни в България. Очаквайте и гледната точка на проф. А. Курц, ръководител на Университетски център в Мюнхен.

Ще представят във Варна.

Ще проведат работна среща в София от 11 до 13 декември. Изготвя се Програма за оптимизиране на грижите за пациентите с деменция и техните семейства.

За изготвяне на програма за оптимизиране грижите за пациентите с деменция.

Премиерата на филма за транстиретиновата фамилна амилоидна полиневропатия ще бъде утре.

Проведе първа среща в България.

Той ще бъде открит в началото на ноември.

10-ти юбилеен Collegium Praxis Neurologicae се проведе в Шумен през уикенда.

Това коментира известният невролог в областта на деменциите – проф. д-р Лъчезар Трайков.

Препоръчаха членовете на Асоциацията по клинична електромиография и евокирани потенциали, които в края на миналата седмица проведоха втора национална конференция.