УМБАЛ "Св. Георги", Пловдив

Защо алергичните заболявания са глобален здравен проблем?

- Трайно, глобално нарастване на честотата на алергичните заболявания
- До 40% от световната популация е засегната от едно или повече алергични заболявания
- Увеличаване на честотата сред детското население
- Увеличена полисенсибилизация и полиорганно засягане
/очи, нос, кожа, б. дроб/ – повишен икономически ресурс
- Прогностично алергиите ще се увеличават поради промяна на климата и промяна в температурата, вкл. и поради замърсяване на околната среда

Алергията и алергичните заболявания представляват главен здравен проблем не само в индустриализираните “модерни" общества, но и в целия свят.

Епидемично нараства заболяемостта през последните няколко десетилетия -10% – 30%150 милиона алергични в ЕвропаДо 2015 – 50% от населението на Европа

Сериозно социално–икономическо бреме

Пълен доклад: Novakova

(Презентацията бе изнесена в рамките на провелия се на 13 и 14 април 2013 г. в Правец семинар между лекари, специалисти в областта на алергологията, имунологията и пулмологията)

Този сайт използва бисквитки (cookies)
Прочети повече