Ще помагат за по-добро здравеопазване и контрол на инфекциозните заболявания в ромските общности.

Днес в УМБАЛ "Царица Йоанна – ИСУЛ", официално бе открита новата учебна година за здравните медиатори от цялата страна. В България мрежата на здравните медиатори продължава да се увеличава и през тази година още 39 души ще бъдат обучени от преподаватели от Факултета по обществено здраве към Медицински университет-София, медицински специалисти и екипа на Националната мрежа на здравните медиатори.

На събитието присъстваха секретарят на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси (НССЕИВ) към Министерския съвет г-жа Росица Иванова, началникът на отдел "Образование и квалификация“ към Министерство на здравеопазването д-р Росен Радев, зам.-ректорът на МУ-София проф. Каролина Любомирова, зам.-деканът по научната дейност на Факултета по обществено здраве към МУ-София проф. Невена Цачева, зам.-деканът по учебната дейност на Факултета по обществено здраве към МУ-София проф. Магдалена Александрова, председателят на фондация "Здравни проблеми на малцинствата“ проф. д-р Ивайло Търнев, представители на Столична РЗИ и РЗИ София област, Агенция по заетостта, медицински специалисти, неправителствени организации и здравни медиатори.

Организаторите получиха и поздравителен адрес от д-р Илко Семерджиев - служебен заместник министър-председател по социални политики и служебен министър на здравеопазването. С него той изрази необходимостта от професията и каузата "здравен медиатор“. "Въвеждането на тази професия беше нов и непознат модел за България, който адресира проблемите, свързани с достъпа до здравни и социални услуги сред групите в неравностойно положение в българското общество. Но се оказа особено необходима и адекватна предвид затруднения достъп на малцинствата до системата на здравни услуги", се казва още в поздравителния адрес.

Обучението се организира за шеста поредна година от Националната мрежа на здравните медиатори в партньорство с Факултета по обществено здраве към МУ-София. Част от обучените здравни медиатори са подкрепени по проекта "Инициатива за здраве и ваксинопрофилактика“, който стартира в България през 2010 г. и се разшири в пет европейски държави – България, Румъния, Словакия, Унгария и Сърбия. Целта му е да създаде устойчива мрежа от здравни медиатори в тези държави, които да допринесат за ограничаване и профилактика на инфекциозните и полово предаваните болести и намаляване на нивата на детската смъртност сред уязвимите групи. Партньорите от различните държави споделят своите добри практики, обменят опит във връзка с подобряването на достъпа до здравни грижи и работят за осигуряване на устойчивост на медиаторските програми в петте държави.

Новите попълнения сред здравните медиатори са избрани чрез конкурс, проведен в съответната община. Основни критерии за избора им са да имат завършено средно образование, да принадлежат към общността, в която ще работят, да познават добре проблемите на общността и да са съпричастни към тях, да владеят езика/езиците на общността. Новите здравни медиатори ще работят в общините Камено, Несебър, Златарица, Сунгурларе, Аксаково, Горна Оряховица, Елена, Лясковец, Севлиево, Ружинци, Борован, Оряхово, Добрич, Луковит, Брацигово, Искър, Ихтиман, Карлово, Септември, Твърдица, Тунджа, Кубрат, Пловдив, Монтана, Русе, Шумен, Мъглиж, Чирпан, Котел, Борово, Куклен и Разлог. През 2017 г. с бюджет, осигурен от държавата, в България ще работят общо 215 здравни медиатори в 113 общини.

В рамките на обучителната програма здравните медиатори ще имат възможността да се запознаят с нормативната база и системата на здравни услуги в България, правата и задълженията на пациентите, както и да получат информация относно основни заболявания (превенция, профилактика и лечение). Фокус в обучението е поставен още върху ваксинопредотвратимите заболявания, майчиното и детско здраве, семейното планиране, работата на терен.

След преминаване на обучението, здравните медиатори ще работят по различни здравни програми и проекти за ограничаване и профилактика на инфекциозните и полово предаваните болести, намаляване нивата на детската смъртност, с основен фокус – уязвимите групи от ромски произход. Те ще подпомагат работата на Регионалните здравни инспекции, общопрактикуващите лекари и общините в провежданите от тях кампании в сферата на здравеопазването.

Този сайт използва бисквитки (cookies)
Прочети повече