Международна конференция на Факултет по обществено здраве, МУ-София, ще се проведе на 9-10 октомври 2017 г.

ФОЗ, МУ-София е първият и най-голям факултет по обществено здраве в България с над 20-годишна история. През този период академичният състав на факултета от над 120 преподаватели в 10 катедри участва в полагането на основите и развитието на редица направления на общественото здраве като здравен мениджмънт, икономика на здравеопазването, превантивна медицина, трудова медицина и други.
Международната конференция „От европейска към национална здравна политика“ е важен социален и научен форум, който включва дейности и сесии, фокусирани върху обмен на опит, идеи и добри практики. Участниците в нея ще имат възможност да споделят своите виждания чрез участие в паралелните сесии, ръководени от международни гост лектори, в различни области на здравния мениджмънт и политика.
Гост лектори на конференцията са: проф. Катарзина Счабановска - президент на Асоциацията на училищата по обществено здраве, в която членуват над 100 институции. Тя е преподавател в Катедра Международно здраве в Университета в Маастрих, Координатор на магистърската програма по европейска обществено здраве и директор на курса по продължаващо професионално развитие (Leadership for European Public Health). Експерт на СЗО в областта на Лидерство в общественото здраве.
Усман Кан - управляващ директор на Модус Европа- Европейска консултантска агенция по политика и директор на Европейската асоциация по здравен мениджмънт (EHMA); експерт по Обществена политика, Стратегическо развитие, Регулаторна политика и надзор.
Сред участниците във форума са чуждестранни водещи експерти в областта на здравната политика и мениджмънт и общественото здраве, сред които проф. Джошуа Годуин, Даниела Кингсли, Мария Годуин, Роберт Оток, Джон Ифантополус, Кемал Хисар и др.
Програмата е разделена на паралелни сесии по Здравната политика и мениджмънт, Превантивна медицина, Трудова медицина, Социална медицина, Биоетика и медицинско право, Здравни грижи и други.
Повече от 50 души ще вземат участие чрез устни презентации в отделните модули, като ще представят актуални теми за съответните държави и международни анализи на проблеми на здравната политика и общественото здраве.
Над 40 експерти и преподаватели ще представят резултати от научни проекти в постерните сесии.
Заявки за участие в дискусията – кръгла маса – са дали управители на водещи общински и частни болници, държавни агенции и институции в областта на здравната политика и общественото здраве.

Този сайт използва бисквитки (cookies)
Прочети повече