Тази година темата е „Психичното здраве на работно място“.

Световният ден на психичното здраве се отбелязва за първи път през 1992 г. Според европейско проучване от 2011 г., 55% от хората с психично-здравни проблеми не успяват да се върнат на работа, въпреки че правят опит. От тези, които се връщат, 68% заемат по-ниска позиция и имат по-ниско заплащане в сравнение с предишната си работа.
Около 38,2 % от населението на ЕС някога през живота си са преживели психично заболяване, сочи още проучването, цитирано от Националния център по обществено здраве и анализи. 14% от тях са били с тревожни разстройства, 7% с безсъние, 6,9% с депресивни разстройства, 6,3% – с психосоматични разстройства, над 4% са злоупотребявали с алкохол или вещества. 5% от младите хора (до 18 г.) са с хиперактивност и нарушение на вниманието, а от 1% до 30% (в най-горната възрастова група) се падат на деменцията.
Стресът е едновременно личен и фирмен проблем. В съвременната развиваща се икономика условията, водещи до проблеми със стреса, нарастват в глобален мащаб. Съгласно Рамковата директива на ЕС по здравето и безопасността и националното законодателство стресорите и техните последици са предотвратими и могат да се регулират от работещия и неговия работодател съвместно и в съгласие с личните и общите интереси. Работодателят е длъжен и е в негов интерес да предприеме всички предпазни мерки работниците да не се разболяват в резултат на работата си.

Този сайт използва бисквитки (cookies)
Прочети повече