Фондация „Нашите недоносени деца“ официално откри първия в България Семеен център „Малки чудеса“.

Той е създаден благодарение на дарение. В центъра работят лекар, психолози, логопеди и консултанти по кърмене. Центърът е за деца като Самуил, който е роден в 7 месец. Детето освен, че е родено преждевременно, се и задушило при раждането и страда от детска церебрална парализа. „Не можеш да си щастлив, че детето се е родило, тъй като не знаеш дали е живо“, казва майка му Мария Йорданова пред bTV. Бащата на Самуил Чавдар Йорданов, казва, че най-страшното е липсата на информация. Сега семейство Йорданови разчитат на първия Семеен център за недоносени бебета.

Преждевременно родените бебета са изложени на повече и специфични рискове, в сравнение с доносените бебета, казват от фондацията. Голяма част от усложненията, възникващи вследствие на тези рискове, могат да бъдат избегнати, или поне последствията от тях да бъдат намалени, ако тези рискове се проследяват внимателно и се реагира навреме. У нас обаче родителите рядко имат пълна и достъпна информация за това.

Услугите и специалистите на Семейния център подкрепят родителите в проследяването, превенцията, ранното откриване и ранната интервенция при състояния, характерни за недоносените деца, като: затруднения в говорното и двигателното развитие и координацията, нарушена памет и възможност за концентрация, дислексия, диспраксия, дискалкулия, дисграфия, емоционални и психологически проблеми. Всички те могат да бъдат предотвратени или влиянието им върху детето да бъде драстично редуцирано, ако бъдат своевременно открити и се вземат мерки.

Стремежът на екипа е да осигури максимален обхват на дейността в подкрепа на децата и родителите. В центъра ще работят повече от 10 специалисти с квалификация за ранна психологическа, логопедична, двигателна и социална подкрепа на децата, включително чрез методи като арт-терапия, музикотерапия, ерготерапия. Ще бъдат разгърнати и редица услуги с основен фокус работа с родителите, обучаването им в някои специфики при отглеждането на недоносено, както и индивидуална и групова психологическа помощ за преодоляване на предизвикателствата, свързани с преждевременното раждане, родителството и партньорските взаимоотношения в семействата на недоносени деца. В дългосрочен план се предвижда разширяване на дейността с включване на медицински услуги и рехабилитация, специално насочени към нуждите на недоносените деца.

По данни на фондацията 10% от новородените се раждат преждевременно; 30% от тези деца получават трайни увреждания, а 50% от недоносените деца се сблъскват с различни форми на обучителни затруднения, емоционални, поведенчески проблеми и проблеми в социалната интеграция. 70% от майките, родили твърде рано, страдат от посттравматичен стрес и 50% от тях не получават подкрепа за кърмене и достатъчна информация как да запазят лактацията си.

По думите на неонатолога д-р Радка Масларска вярата на близките е от основно значение за развитието на недоносените деца. „Един от акцентите в съвременната терапия по неонатология – майка и дете да бъдат заедно, семейството да бъде в контакт с децата“, каза пред bTV д-р Масларска.

Този сайт използва бисквитки (cookies)
Прочети повече