Относно медицински стандарт по Ендокринология.

От Сдружението са категорични, че проектът трябва да бъде основно преработен. Причините са следните:

  1. Влиза в сериозен конфликт с разпоредбите на други основополагащи за функционирането на цялата система на здравеопазването наредби на МЗ- Наредба № 8 от 3 ноември 2016 г. за профилактичните прегледи и диспансеризацията в сила от 01.01.2017 г. и Наредба № 2 от 25.03.2016 г. за определяне на основния пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на Националната здравноосигурителна каса.
  2. Вменява задължителни изисквания към и разписва дейности (алгоритми за поведение) за лекари от други извън специалността „Ендокринология и болести на обмяната“, което е неправомерно (основно в част VI, VII и IX) и в голяма част от предложените дейности на практика се прави опит за изземване функциите на МЗ по отношение организация на системата на здравеопазването.
  3. Ако бъде приет в този му вид, противно на описаното в мотивите, проектът на медицински стандарт по „Ендокринология и болести на обмяната“, би оказал и пряко и косвено негативно въздействие върху държавния бюджет (бюджетът на НЗОК е част от консолидирания бюджет) и не само върху него.
  4. Ако се официализира от МЗ, проектът ще доведе и до ограничаване на достъпа на пациентите до медицинска помощ, както и влошаване на качеството на диспансерното наблюдение и лечението на хората със захарен диабет тип 2.
  5. Демонстрира пълно непознаване на съдържанието на специалността Обща медицина и приложението й в практиката, както и на начина на организация и работа на системите на здравеопазване, в чиято основа са общопрактикуващите/ семейните лекари.

Целия документ може да видите тук!

Този сайт използва бисквитки (cookies)
Прочети повече