В наши дни срещу меланома и рака на белия дроб може да се води ефективна борба чрез имунотерапия.

Тя насочено използва нормалната функция на имунната система за регулярно изследване на телесните тъкани за патогени и увреждания. Използват се специфични инхибитори, които активират имунните клетки по начин, които ги кара да идентифицират раковите клетки като чуждо тяло и да ги елиминират. Така имунната система може да подсили често слабия имунен отговор и да му позволи дори да открие и унищожи метастатичните ракови клетки. По този начин имунотерапията прави възможно да се контролират раковите клетки до 50% от пациентите, а в някои случаи дори да ги излекува заедно.

Не всички реагират на имунотерпията

Въпреки това, около половината от раковоболните не се поддават на имунотерапия, но все пак трябва да се справят със страничните й ефекти. Екип от изследователи от университета в Цюрих и университетската болница в Цюрих вече използват нов метод да разпознаят кои пациенти са склонни да реагират позитивно на имунотерапията. Изследователите са успели да идентифицират биомаркери в кръвта, които индикират степента на ефективност на терапията дори преди тя да е започнала.

„Когато се взима решение за имунотерапия, кръвната картина на пациентите трябва да бъде анализирана за тези биомаркери. Това драматично ще увеличи процента пациенти, които ще придобият положителен ефект от тази терапия”, казва проф. Буркард Бечер от института по експериментална имунология в университетската болница в Цюрих. „В същото време, така става възможно директно да се премине към различни методи в случаи, в които имунотерапията няма да проработи – без да се губи ценно време.”

HD анализ на клетката.

Изследователите са работили съвместно с департамента по дерматология на университетската болница в Цюрих, за да изследват биомаркерите в 40 кръвни проби на 20 пациента преди и 12 седмици след имунотерапия. За целта те са използвали HD CyTOF метод за клетъчен анализ, който анализира клетки до 50 различни протеини на клетка в даден момент. Учените са били в състояние да диференцират всяка отделна клетка и да документират активационния й статус. Дори съвсем фините различия между пациентските проби са отразени детайлно.

Разпознаване на молекулярни типове

След анализиране на клетките, изследователите преглеждат данните заедно със служители на швейцарския институт по биоинформатика към университетската болница в Цюрих във връзка с молякулярните типове, които могат да предскажат терапевтичен успех. „Дори преди началото на терапията, ние наблюдавахме един фин и слаб имунен отговор в кръвта и идентифицирахме този молекулярен тип като имунни клетки CD14+CD16?HLA-DRhi”, казва Бъркард Бечер. За да се установи лесно находката, биомаркерите трябва да бъдат лесно откриваеми; още повече, кръвната картина е могла да бъде потвърдена, ползвайки конвенционални методи за секунда, независима група от повече от 30 души.

„Заедно с изчерпателното, точно структурирано биобанкиране, това изследване представя една огромна крачка към прецизната медицина,” казва проф. Мич Левеск от департамента по дерматология на университетската болница в Цюрих. Преди са се ползвали клинично, а сега получените познания трябва да се приложат в независими изследвания с голямо количество пациенти. Методът, ползващ биобанкиране, HD цитометрия и компютърното разпознаване на типовете трябва също да са в полза на клиничното решение и да се развият нови терапевтични подходи, когато става дума за други клинични картини.

Този сайт използва бисквитки (cookies)
Прочети повече