Ще се проведе от 29 и 31 март 2018 г. в Медицински университет – София.

Организатор на събитието е Асоциацията на младите хепатогастроентеролози в България.
Програмата на IV Национален конгрес за млади гастроентеролози ще бъде фокусирана върху научни разработки и клинични случаи в областта на ендоскопията, гастроентестиналната патология, абдоминалната ехография, жлъчнопанкреасните и чернодробните заболявания.
В предстоящото издание на Конгреса отново се предвиждат интерактивни работилници по ендоскопска полипектомия, ендоскопска хемостаза, ендоскопски биопсии и абдоминална ехография. Местата в работилниците ще са ограничени, но всеки участник ще има възможността да усъвършенства практическите си умения.
През първия ден на събитието ще бъдат представени резултати от национална анкета за качеството на обученето, мястото в клиничната среда, адаптацията и нагласите на младите гастроентеролози в България.

Този сайт използва бисквитки (cookies)
Прочети повече