¼ от хората имат вариации в разклоненията на дихателните пътища.

Учените откриха връзка между вариации в структурата на белодробните дихателни пътища и риска от развиване на хронична обструктивна белодробна болест (ХОББ).

Хроничната обструктивна белодробна болест (ХОББ) е група сериозни заболявания на белия дроб, които причиняват затруднение в дишането. Те са водеща причина за смъртността в световен мащаб. Като цяло симптомите се характеризират с постоянна кашлица, задух и хрипове. Тютюнопушенето е важен рисков фактор за ХОББ, но непушачите също развиват тази болест. Намирането на други рискови фактори ще доведе до по-добра превенция и лечебни стратегии.

Белодробните дихателни пътища имат много клонове. Бронхиалната тръба се разклонява многократно на хиляди по-малки, по-тънки тръби, наречени бронхиоли. Тези тръби завършват с множество малки кръгли въздушни торбички – алвеоли. Аутопсионни проучвания на болни бели дробове откриват, че някои хора имат вариации на стандартния модел на бронхиално разклонение.

Д-р Бенджамин М. Смит (Benjamin M. Smith) и негови колеги от Медицинския център на Колумбийския университет в САЩ, са провели множество изследвания, за да проверят дали разликите в моделите на разклонение на дихателните пътища имат връзка със склонността към развиване на ХОББ. Резултатите от изследването излизат в списание Proceedings of the National Academy of Sciences.

Изследователите анализират резултатите от компютърна томография (КТ) на повече от 3000 души между 60 и 78 годишна възраст, половината от които настоящи или бивши пушачи. Значителна част от дихателните пътища (26.5%) на изследваните са се различавали от стандартния модел в разклоненията. На повече от 6% им е липсвало разклонение, 16% са били с допълнително, а повече от 4% са имали комбинация от двете или при тях са наблюдавани по-редки модели. Изследвайки роднините, учените откриват, че тези модели могат да са наследствени.

Следващото, което учените правят, е да преценят дали някои от вариациите в модела на разклонение се свързва с ХОББ. За този анализ те включват данните от второ проучване, което разполага с компютърно-томографски резултати на повече от 1800 души с ХОББ и над 900 в контролна група. Те откриват, че хората с допълнително разклонение е по-вероятно да развият ХОББ от онези, със стандартните разклонения. При хората с липсващ клон, риска от ХОББ е по-виск сред пушачите.

„В настоящето поручване, ние открихме, че централните дихателни пътища на белите дробове, за които се твърди, че се формират в ранна възраст, не следват учебния модел при една четвърт от възрастните и тези вариации имат връзка с по-високата превалентност на ХОББ,” казва д-р Смит. „Любопитно е, че една вариация на разклонение се свързва с ХОББ и при пушачи, и при непушачи, а друга – само при пушачи.”

За да се установи дали превенцията и лечебните манипулации ще подобрят здравните резултати при хора с различни дихателни разклонения, е необходимо допълнително изследване, което предстои.

Превод: Анелия Николова

Този сайт използва бисквитки (cookies)
Прочети повече