Магнитната мозъчна стимулация променя негативното възприятие на емоциите.

Ново изследване, публикувано в Biological Psychiatry: Cognitive Neuroscience and Neuroimaging съобщава, че обработката на негативни емоции може да бъде подсилена или отслабена чрез настройка на възбудимостта на десния челен дял на мозъка.

Ползвайки външен магнитен стимулатор, познат като репетитивен транскраниален магнитен стимулатор (РТМС), изследователи от Университета Мюнстер в Германия показаха, че въпреки употребата на инхибитори, понастоящем ползвани в лечението на депресия, възбудителната стимулация намалява в по-голяма степен реакцията на човек към плашещи образи.
Констатациите подкрепят за първи път идеята на клиницистите за ръководене на лечението при депресия, която досега никога не е била проверявана в експериментални условия.
„ Това изследване потвърждава, че модулирането на челния дял на мозъка в дясната хемисфера, въздейства директно върху регулацията на обработката на емоционалното възприемане на информация в мозъка от общото към частното (top-down manner ),” казва Камерън Картър (Cameron Carter), редактор на Biological Psychiatry: Cognitive Neuroscience and Neuroimaging, позоваващ се на функцията на този дял като контролен център на структурите на мозъка, генериращи емоции. „Тези резултати подчертават и разширяват обхвата на потенциалните терапевтични приложения на РТМС ,” продължава д-р Картър.


При депресия, преработването на емоциите е нарушена в челния дял, както на лявата, така и на дясната хемисфера (позната като дорсолатерален префронтален кортекс ДПК). Смятало се е, че тези нарушения са в основата на завишените негативни и намалените позитивни емоции при това разстройство. При намаляване възбудимостта на десния ДПК чрез инхибиторна магнетична стимулация, са констатирани антидепресивни ефекти. Намаляването на проявата на негативни емоции при депресията обаче е все още идейна концепция, която трябва да бъде изцяло тествана при хора.
Съавторите д-р Swantje Notzon и д-р Christian Steinberg, заедно с техни колеги, разделят 41 здрави участници в две групи, за да сравнят ефектите в единична сесия възбудимост или инхибиторно магнетична стимулация на десния ДПК. Те провеждат РТМС докато участниците наблюдават снимки на плашещи лица, за да провокират негативна емоция и на неутрални лица като контрапункт.
Възбудимото и инхибиторното РТМС имат противоположни ефекти – възбудимото намалява визуалната сензорна обработка на плашещи лица, докато инхибиторното го увеличава. Подобно на това, възбудимото РТМС намалява времето на реакция на участниците към плашещи лица и чувствата на емоционална възбуда от тях, докато и в двата случая се наблюдава увеличаване посредством инхибиторно РТМС.
Въпреки, че проучването е било проведено при здрави участници, главният автор д-р Markus Junghöfer отбелязва, че " ...тези резултати трябва да насърчат повече изследвания върху механизмите на възбудителна и инхибиторна магнитна стимулация на десния ДПК в лечението на депресията.”

Превод: Анелия Николова

Този сайт използва бисквитки (cookies)
Прочети повече