Това е темата на европейската научна среща в Барселона, която ще продължи три дни.

Европейската хематологична асоциация (EHA), съвместно с Научната работна група към ЕНА (SWG), организират научна среща върху интеграцията на диагностични стратегии в онкохематологията за борба с цитопенията и левкоцитозата. Срещата е тридневна и се състои в Барселона, Испания.

Научната среща обхваща всички практически аспекти на диагностицирането на хематологични нарушения при съмнителна левкоцитоза и цитопения, акцентирайки върху морфологията, патологията и поточната цитометрия.

Събитието би било от особен интерес за хематолози и специализанти, които искат да обновят познанията си в онкохематологичните болести и боравене с резултатите от кръвните тестове и пробите от костен мозък.

Научната програмата включва теми като:
• Основи на морфологията, поточната цитометрия, цитогенетиката и молекулярния кариотип, молекулярни технологии.
• Нормална и патологична хематопоеза – от прогениторите до гранулоцитите и моноцитите.
• Морфология на грануло-моноцитопоеза: нормална, миелодиспластичен синдром (MDS), остра миелоидна левкемия (AML) и миелопролиферативни неоплазми (MPN).
• Имунофенотипно проучване върху еритропоеза и тромбопоеза.
• Лимфопоеза, левкемия и лимфопролиферативни заболявания.
• Нови лекарства/терапевтични подходи и персонализирана медицина.
• Проследяване на пациента: минимална резидуална болест (MRD) и откриване на поява на резистентност.

Научните сесии на EHA-SWG са създадени със съвместните усилия на двете организации, за да засилят нивото на ефективност в областта на хематологията. Срещите се провеждат на базата на висококачествена научна пограма и споделянето на задълбочени научни данни с хематолози от цял свят. Тази среща има иновативен формат с включените в нея дискусии с пациентски организации, регулаторни органи и фармацевтични компании. Очакват се близо 200 души да вземат участие.

Автор: Анелия Николова

Този сайт използва бисквитки (cookies)
Прочети повече