„Превеждане на научни доказателства в мултидисциплинарна грижа” – симпозиум, посветен на рака на пикочната и половата системи.

От 8 до10 февруари, в Сан Франциско, Калифорния, Американското дружество по клинична онкология (ASCO) провежда симпозиум, посветен на генитално-уринарния рак.
Събитието ще предложи множество мултидисциплинарни сесии, покриващи рака на: простатата, бъбреците, пикочния мехур, тестисите и надбъбречната жлеза. Световноизвестни специалисти ще представят най-клинично значимите теми при тези заболявания и ще акцентират вниманието върху най-новите изследвания за бъдещо лечение.
Програмата тази година включва дискусии и дебати върху отделни случаи за всяка форма на рак, за да се подчертае клиничното приложение на последните изследвания в областта.

Основните сесии в програмата са:
• Диагностика и мултимодално лечение на локализирани заболявания;
• Нови диагностични техники и терапии при напреднал рак на простата;
• Дебати върху спорните въпроси за рака на простатата;
• Настоящи и бъдещи направления при мускулно-инвазивен стадий на рак на пикочния мехур;
• Мултимодален подход при локално напреднал рак на пикочния мехур;
• Управление на ризидуални тумори след химиотерапия;
• Управление на адренокортикален карцином и феохромоцитом;
• Пълна характеристика и управление на бързовъзникващи тумори в бъбреците;
• Мултидисциплинарна грижа за пациенти в напреднал стадий на бъбречноклетъчен карцином - как да се използват настоящите резултати от клинични проучвания и какво да се прави при липсата на доказателства на ниво 1.

Всеки панел в програмата обединява специалностите медицинска онкология, радиационна онкология, хирургия, урология и патология.
Фоумът е от интерес и значимост за лекари и изследователи, заинтересовани от превенция, скрийнинг, оценка и управление на раковите форми в генитално-уринарния тракт.

Автор: Анелия Николова

Този сайт използва бисквитки (cookies)
Прочети повече