Когато тялото отразява чувствата.

Соматизирането се отнася към състояние, в което манифестират ментални проблеми под формата на физически симптоми. Въпреки, че симптомите може и да имат медицинско основание, често не се откриват спицифични проблеми, които да обяснят тези симптоми или тяхната тежест.
Познато навремето като соматизиращо разстройство, Соматоформното разстройство (somatic symptom disorder - SSD) се отнася за случаи, при които хората стават силно тревожни по отношение на телесни симптоми и тази тенденция често продължава с години. Човек със соматоформно разстройство (SSD) изпитва крайни натрапливи мисли, чувства и промяна в поведението, които може да бъдат много тежки и да нарушат ежедневния му ритъм.
При SSD, доминиращият проблем е реакцията към симптомите. Симптомите може и да не се потвърдят клинично, но реакцията на пациента към тях се счита за диспропорционална и прекомерна.

Мислите, чувствата и поведението, които възникват в резултат на физическите симптоми могат да доведат хората с SSD до чести посещения при лекаря. Лекарската увереност, че няма съществен здравословен проблем, често не води до дългосрочно успокоение на страдащия, който продължава да търси обяснения на състоянието си.
SSD обикновено засяга хора под 30 годишна възраст и сe среща по-често сред жените, отколкото сред мъжете, въпреки че на културално ниво съотношението варира.

причини за SSD

Не е известен произходът на SSD, но експерти твърдят, че определени фактори може да са в основата му, като:

  • Негативизъм – тенденцията да се мисли негативно може да повлияе на възприятието на човек към болести и физически дискомфорт.
  • Повишена чувствителност – някои хора са физически и емоционално по-чувствителни от други за определени усещания като болка.
  • Фамилна история – тя може да повлияе върху възможността от развитие на SSD, но причината може да е и генетична или да се дължи на влиянието на околната среда.
  • Намалена способност за осъзнаване на емоциите или затруднение при обработването им – това може да доведе до физически симптоми, които да изместят фокуса от слабото осъзнаване или невъзможността за емоционална обработка.

SSD имат сходни прояви като при тревожно разстройство, при което хората се притесняват твърде много да не се разболеят, въпреки че често липсват симптоми или те са малко.

Рискови фактори

Някои познати фактори, които повишават риска от SSD са:

  • Тревога или депресия
  • Минали стресови събития като насилие, травма или преживяно сексуално насилие
  • Намален образователен или социално-икономически статус

Автор: Анелия Николова

Този сайт използва бисквитки (cookies)
Прочети повече