Ще се проведе в София на 22 и 23 април.

София ще бъде домакин на Конференцията „Рак на белия дроб – ранна диагноза и доказателства за скрининг“ по времето, когато България е Председател на Европейския Съвет. Конференцията се организира от националната организация – Български Алианс за Прецизирана и Персонализирана Медицина /БАППМ/, в сътрудничество с базирания в Брюксел Европейски Алианс за Персонализирана Медицина /ЕАПМ/.
Българският Алианс поема инициативата за поставяне на скрининга, превенцията и ранната диагноза на смъртоносното заболяване рак белия дроб като приоритет, както за нашата страна, така и за Балканския регион.
Основна цел на конференцията е да иницира Препоръка от Европейската комисия за разработване на Насоки за скрининг за рак на белия дроб от експертна група. За тази цел трябва да се вземат пред вид плюсовете и минусите на скрининговите програми за други заболявания, в това число рак на гърдата, рак на дебелото черво и рак на шийката на матката. Предвижда се конференцията да приключи с приемане на декларация по този въпрос.
Темата съвсем не е нова за ЕАПМ. През 2017 г., Алиансът организира конференция на високо ниво за скрининг за рак на белия дроб и публикува Бяла книга по този въпрос. Бордът на Алианса постави превенцията, скрининга и ранната диагноза като един от главните си приоритети – действие, което беше възприето от колегите и партньорите от България.
Необходими са по-големи усилия и сътрудничество между страните-членки и с професионалната, организационна и научна подкрепа от всички, които искат да се прилагат, или подобрят съществуващите скринингови програми за населението. Ясно е, че всяко по-нататъшно забавяне на приложението на най-добрия модел за скрининг за рак на белия дроб, би означавало ненужна загуба на още много човешки животи, отбелязват инициаторите на форума.

Този сайт използва бисквитки (cookies)
Прочети повече