Ензимен инхибитор пази клетките на ухото от причинените от шум и лекарства слухови увреди.

Изследователи от St. Jude Children's Research Hospital са открили, че потискането на ензим, наречен циклин зависима киназа 2 (CDK2), предпазва мишки и плъхове от шумо или лекарствено индуцирана загуба на слуха. Според проучването, публикувано на 7 март в Journal of Experimental Medicine, CDK2 инхибиторите предотвратяват смъртта на клетките на вътрешното ухо, което има потенциала да спаси слуха на милиони хора по света.
Според СЗО, 360 милиона души по света, от тях 32 милиона деца, страдат от загуба на слуха, причинена от вродени дефекти или други фактори. Тези фактори включват инфекциозни болести, употреба на определени медикаменти или излагане на прекомерен шум. Въпреки това, в момента няма лекарства, одобрени от Агенцията за контрол на храните и лекарствата в САЩ (FDA) за превенция или лечение на загубата на слуха.
Екип от изследователи, водени от д-р Дзиан Дзу (Jian Zuo - на малката снимка), преглеждат над 4000 лекарства за способността им да предпазват невроепителните слуховосетивни клетки в ушния охлюв от химиотерапевтичния агент на една група противоракови средства, който се използва за лечение на различни видове рак, но причинява необратима загуба на слуха при над 70% от пациентите. Дзу и неговите колеги идентифицират множество съединения, които предпазват клетките на ушния охлюв от този агент, някои от които вече одобрени за лечение на други състояния. Три от десетте най-ефективни съставки са инхибитори на ензима CDK2. Един от тях - kenpaullone, е показал по-голяма ефективност от други четири съединения, които в момента са в клинично тестване за лечение на загуба на слуха.

Сравнено с нормалния ушен охлюв на мишка (най-отгоре), експозицията на химиотерапевтичен агент намалява броя на външните космести клетки (в средата). Загубата на тези клетки е предотвратена от терапия с CDK2 инхибитора kenpaullone (най-отдолу). Източник: Rockefeller University Press

Инжектирането на kenpaullone в средното ухо предпазва мишките и плъховете от загуба на слух, причинен от химиотерапевтичния агент и предпазва слуха на мишки при шум, равняващ се на 100 dB. „Предвид това, че 100 dB шум е диапазона от шумова агресия, типична за нашето общество, kenpaullone би имал значително клинично приложение при шумово индуцирана загуба на слуха,” казва Дзу.
При лекарствено индуцирана загуба на слух, kenpaullone защитава косместите клетки като предотвратява CDK2 стимулацията на токсични реактивни кислородни форми от клетъчните митохондри.
„Здравата защита посредством еднократно локално приложение на ензимния инхибитор CDK2 предполага, че може да се промени клиничната превенция и лечение на загубата на слуха, причинена от шум или страничното действие на определени лекарствени агенти,” казва Дзу. „Модификациите на лечебния план, допълнителната оптимизация на доставните методи чрез употребата на хидрогелове и структуралните модификации на съединенията чрез медицинската химия може да осигурят дори по-добри резултати с инхибиторите на CDK2 в лечението на загуба на слуха при хората.”

Превод: Анелия Николова

Този сайт използва бисквитки (cookies)
Прочети повече