Всеки пети ще страни от колега с хепатит С, показва проучване.

Национално представително допитване, реализирано от Изследователски център „Тренд” по поръчка на „Здраве без граници”, показва, че няма съществена промяна в разбиранията и нагласите на българите към ХИВ, въпреки усилията за превенция и информиране в последните 20 години.


Едва 11% от българите декларират, че са си правили тест за ХИВ, а 86% от българите декларират, че не са си правили такъв тест към настоящия момент, показва национално допитване, проведено по поръчка на сдружение „Здраве без граници”.
Проучването, както и актуалните проблеми пред хората с ХИВ, бяха представени от Елена Биринджиева, председател на „Здраве без граници“, Силвана Лесидренска, председател на сдружение ХЕПАКТИВ и Евелина Славкова, социолог от изследователски център „Тренд“.
От изследването става ясно, че 92% от българите не познават човек, който е носител на ХИВ. Само 6% от всички анкетирани пък са се чувствали изложени на риск от заразяване с ХИВ.
В проучването са тествани и редица ситуации, които показват и вид обществена нетолерантност по отношение на темата свързана с ХИВ/СПИН.
94% от българите посочват, че не биха се омъжили/оженили за човек, носител на ХИВ. 76% посочват, че не биха били приятели с хора, живеещи с ХИВ. Това обществено разбиране и дистанциране на хората, носители на вируса, в голяма степен е предпоставка за криенето на ХИВ статуса. Тук не се отчита динамика по отношение на демографските характеристики на респондентите. 87% от българите не биха живяли с ХИВ-позитивен.
По отношение на работа, се отчита разчупване на нагласите, като 27% от хората посочват, че биха работили с човек, който е носител на ХИВ. Младите хора в по-голям дял са склонни, за сметка на по-възрастните. 31% посочват, че биха общували с човек, носител на ХИВ. Тук отново се запазва съотношението по отношение на възрастта на хората. Един от ключовите въпроси е свързан със стереотипите по отношение на заразяване с ХИВ, както и реалните възможности.
91% от хората са съгласни, че с ХИВ може да се заразиш чрез сексуален контакт, което показва, че по отношение на основния риск има добра познаваемост.
8% са на мнение, че човек може да се зарази чрез докосване или ръкостискане. Висок е делът на хората, които не знаят или не могат да преценят дали в такава ситуация могат да се заразят, което показва, че хората не са информирани в подробности за рисковете. 35% от хората са съгласни, че човек може да се зарази чрез целувка.
Всеки четвърти (25%) смята, че човек може да се зарази с ХИВ от неизмити прибори в кафене или ресторант. Отново се отчитат високи нива (27%) на тези, които не знаят/не могат да преценят.
24% отговарят положително, че човек може да се инфектира при разговор с ХИВ-позитивен чрез кихане или кашляне.
Всеки пети (21%) е на мнение, че човек може да се зарази чрез ползване на обща тоалетна.
33% от българите посочват, че знаят, че има лечение, което забавя развитието на ХИВ инфекцията при човек, които е носител на вируса. От изследването може да се направи извод, че сред българите се отчита ниска запознатост с характеристиките на ХИВ, което налага засилване на информационните кампании сред различни обществени аудитории.

Този сайт използва бисквитки (cookies)
Прочети повече