"Радиационни научни открития: от отговорите при увреждане на ДНК до прецизната ракова терапия" е мотото на конференцията на EACR.

Отговорът при увреждане на ДНК е критичен за поддържането на генома. Той определя също ефективността на увреждащите ДНК ракови терапии, включващи радио- и химиотерапия. Анормален отговор и поправка при увреждане на ДНК се срещат често в злокачествените тумори и могат да поддържат туморното развитие. Едновременно с това обаче, те водят до специфични туморни „слабости”, които могат да бъдат експлоатирани клинично. Познанието за това как отговорът при увреждането на ДНК се регулира от генетични или метаболитни изменения, както и от реакциите в микросредата, е изключително важен за създаването на терапевтични стратегии, чиято основа да е индуцирането на ДНК увреждането, лъчение с фотони и частици, както и да се минимизира устойчивостта към радио- и химиотерапия. Това е една вълнуваща и бързоразвиваща се научноизследователска област, която ще ускори развитието и прилагането на биомаркери за стратификация на пациента и за нови лечебни концепции в прецизната ракова медицина.


Това е втората конференция на Европейската асоциация за изследване на рака (European Association for Cancer Research – EACR), фокусирана върху тези проблеми. Мотото на събитието е: „Радиационни научни открития: от отговорите при увреждане на ДНК до прецизната ракова терапия.” и ще обедини специалисти от цял свят в Оксфорд, Великобритания, до 14 март.
Създадена в интерес на ракови учени и медицински онколози с експертиза във фундаменталните, транслационните и клиничните изследвания, конференцията ще обхване текущите и най-нови разработки в областта – изключително важни за разбирането на разнообразната роля на отговора при увредата на ДНК и свързаните туморноклетъчни специфични изменения при началото на рака, неговото прогресиране и прецизната ракова терапия.
Целта на събитието е да събере специалисти – учени и лекари – от различни области с интерес към сигнализирането и поправката на уврежданията в ДНК, клетъчните и тъканни отговори при фотонно и протонно лъчение, както и близките до тях области за изследвания на рака – от фундаментални до клинични.
Основни лектори на конференцията са специалисти в областта от САЩ, Нидерландия, Великобритания, Германия, Швейцария и Дания. Основните презентационни теми са:

• Нови гледни точки към механизма на клетъчните отговори спрямо увреждането на ДНК и геномната стабилност.
• Терапевтична употреба на дефектнен отговор на увредена ДНК и поправка.
• Нови лечебни методи, комбиниращи радиотерапия с таргетни лекарства или имунотерапия
• Радиобиологични биомаркери за прецизна радиотерапия

Автор: Анелия Николова

Този сайт използва бисквитки (cookies)
Прочети повече