Ще се проведе на 30 март 2018 г.

На 30 март 2018 г., от 12:30 ч., в хотел „Форум”, София, Българска асоциация за лекарствена информация открива обучителния сезон за годината с про боно събитие на теми:

▪ Козметични продукти – актуална регулаторна рамка

▪ Хранителни добавки – актуална регулаторна рамка

▪ Безопасност на храни и надзор на пазара

▪ Лекарствени продукти с добре установена употреба

▪ GDPR – новият регламент за защита на личните данни

▪ Биопринтиране, 3D и 4D принтиране на лекарствени продукти

Лектори в семинара ще бъдат утвърдени експерти от Българска Агенция по Безопасност на Храните (БАХБ), УСБАЛЕ по ендокринология „Акад. Ив. Пенчев”, Медицински университет – София, както и представители на фармацевтичната индустрия, и иновативните софтуерни решения.

Изключително актуалната темата за метаболитния синдром ще бъде представена от специалисти от университетската болница по ендокринология „Академик Иван Пенчев”. В сесията ще бъдат разгледани ключови подтеми на метаболитния синдром – дефиниция, усложнения, различия, свързани с пола, нефармакологична и фармакологична превенция.

Представител на БАХБ ще презентира темата „Безопасност на храните и надзор на пазара”, която включва законовата рамка, съвременните аспекти и практики в надзора на пазара, както и нелоялни търговски практики.

Преглед на настоящето законодателство и етикетиране на хранителните добавки с оглед безопасността и информираността на пациента ще бъде представен от Настим ЕООД.

Общият регламент за защита на данните на ЕС или EU General Data Protection Regulation (GDPR) е най-важната промяна в Европейското законодателство, касаещо защитата на личните данни от 20 години насам. Директивата, въвеждаща нови изисквания за работа с личните данни и засягаща всяка организация или бизнес в ЕС, ще бъде представена от софтуерната компания Global Consulting. Задължителният регламент влиза в сила от 25 май 2018 г.

Актуалната тема за 3D и 4D принтирането при лекарствените продукти ще бъде представена от проф. Милен Димитров – заместник декан, ФФ, МУ-София.

Законодателството при козметичните продукти и тяхната безопасност ще бъде представено от проф. Татяна Бенишева – преподавател в МУ-София и Медицински колеж–София, председател на БАЛИ.

В темата „Лекарствени продукти с добре установена употреба”, Пейко Ангелов – БАЛИ, ще представи регулаторната рамка в ЕС, предизвикателствата, сравнителен анализ и примери от международната практика.

Събитието е про боно за всички членове на БАЛИ през 2018 г. Регистрацията за участие се заявява чрез форма, публикувана на интернет страницата на асоциацията – www.badibg.org, където може да бъде открито и заявлението за членство в Българска асоциация за лекарствена информация.

Повече информация за останалите предстоящи обучителни събития на БАЛИ, може да бъде открита на www.badibg.org или във Facebook страницата на асоциацията.

Този сайт използва бисквитки (cookies)
Прочети повече