Проучване изследва полово-специфични молекулни промени при тежко депресивно разстройство.

Мъжете и жените, които страдат от тежко депресивно разстройство (MDD),имат противоположни промени в експресията на едни и същи гени, според ново изследване постмортем на мозък. Това твърдят изследователи от Университета в Питсбърг, САЩ, и Центъра по зависимости и ментално здраве (CAMH) в Торонто, Канада. Данните от изследването, публикувани в Biological Psychiatry, показват различна патология и предполагат различен тип лечение на депресията за мъжете и жените.
"Този важен доклад подчертава различните молекулярни механизми, водещи до депресия при мъжете и жените. Той оспорва предположението, че еднаквата диагноза при хората има еднаква биология”, казва д-р Джон Кристал (John Krystal), редактор на Biological Psychiatry.
Тази уникална противоположна патология се докладва за първи път. „Докато учените са изследвали мозъците на депресирани хора с десетилетия, много от тези проучвания са включвали само мъже,” казва един от авторите Мариан Сений (Marianne Seney - на малката снимка) от Питсбъргския университет. Това е въпреки различията при MDD между мъже и жени – жените два пъти по-често са диагностицирани с MDD и съобщават за по-тежко понасяне на заболяването, както и различна симптоматика от тази, при мъжете.


Изследването комбинира осем публикувани набора данни (четири за мъже и четири за жени) в мета-анализ. Съавтор на изследването, Етиен Сибиле (Etienne Sibille) от CAMH и колеги, анализират нивата на генна експресия, показващи колко протеин произвежда един ген, в мозъчната тъкан на 50 души с MDD постмортем (26 мъже и 24 жени) и същия брой незасегнати от състоянието мъже и жени за сравнение.
Повечето гени с изменена експресия са били променени само при мъже или само при жени. А гените, които са изменени и при мъжете, и при жените, са променени в противоположна посока. Жените са имали повишена експресия на гени, засягащи синапсната функция, докато при мъжете експресията на същите гени е намалена. Жените са показали намаляване при гени, касаещи имунната функция, докато мъжете са проявили повишена експресия на същите гени.
Анализът включва три различни мозъчни региона, които регулират настроението – предната поясна кора, дорсолатералната префронтална кора и амигдалата – и които са дисфункционални при MDD. Противоположите промени при генната експресия са били специфични за различните мозъчни региони. Така че, ако жените са имали завишена експресия на определен ген в един регион и намалена в друг, то мъжете са покали точно обратното.
Тъй като проучването използва мозъчна тъкан постмортем, ефектът на противоположните молекулярни сигнатури върху това как MDD влияе при мъже и жени различно, не е имало как да се изследва. Но данните от изследването застават зад полово-специфичната патология при това разстройство.
"Тези резултати имат значителни последствия за развитието на потенциални нови терапии и от тях следва, че те ще трябва да бъдат различни за мъжете и за жените,” казва д-р Сений.

Превод: Анелия Николова

Този сайт използва бисквитки (cookies)
Прочети повече