Това става навръх професионалния им празник - 12 май.

За това информираха от Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи (БАПЗГ). Протестът се организира с подкрепата на Федерацията на синдикатите в здравеопазването – КНСБ и Конфедерацията на независимите синдикати в България.

Основните проблеми пред съсловието са недостигът на кадри, липсата на работещи млади специалисти в здравната система, ниските възнаграждения и липсата на диференцирано заплащане, недостатъчните възможности за продължаващо обучение и кариерно развитие.

В момента у нас работят около 25 000 медицински сестри, а на системата са нужни още 30 000. Акушерките наброяват 4000, а са необходими още толкова. Средната възраст на медицинските сестри е 53 г., а на акушерките - 51 г.

На протеста ще бъде прочетена декларация, която е адресирана до председателя на здравната комисия в 44-то Народно събрание, министър-председателя и министъра на здравеопазването. В нея се представени основните искания - разработване на национална стратегия и план за действие до 2021 г.; стартова заплата в размер на три минимални работни заплати за страната; задължително спазване на Колективния трудов договор; ясна визия за кариерното ни развитие; приемане на стандарти с ясен регламент за необходимия брой медицински сестри, акушерки, фелдшери/лекарски асистенти, рехабилитатори, медицински и рентгенови лаборанти, спрямо броя на пациентите в болниците, в кабинетите, в лабораториите, децата в детските ясли, градини и училища, в домовете за медико-социални грижи и във всички структури, където се полага висококвалифициран труд.

В протеста ще се включат специалисти по здравни грижи от цялата страна (медицински сестри, акушерки, фелдшери, медицински и рентгенови лаборанти, рехабилитатори). Подкрепа са заявили съсловни и пациентски организации. На протеста ще присъства лично и Пол Да Рав - генерален секретар на Европейската федерация на сестринските асоциации (EFN).

Този сайт използва бисквитки (cookies)
Прочети повече