Това информираха от Министерството на здравеопазването.

Решението бе взето на Общо събрание на акционерите.

Срещата ще се проведе на 21 април, информираха от висшето учебно заведение.

За целта бе създаден фонд „Здраве“.

Извършила за две години Изпълнителната агенция Медицински одит.

Те ще се извършват в рамките на три дни.

16-тият военномедицински екип се прибра от мисия.

Се дипломират 90 фармацевти.

МЗ ще редактира Наредбата за медицинската експертиза.

Най-тежките случаи са в УМБАЛ „Св. Анна“ в София.