Каква е най-добре да бъде тя, коментираха специалисти по време на симпозиум на AstraZeneca.

По време на XIII Национален конгрес по кардиология с международно участие.

Бяха представени на сателитен симпозиум на AstraZeneca.

Сателитен симпозиум по темата организираха от Actavis.

Форумът се проведе в края на миналата седмица край Варна.

Свързани с мускуло-скелетните заболявания.

Представиха от "Медимаг-МС" по време на Училището по ендокринология.

Развиват в областната болница в Габрово с помощта на чужди специалисти.

Изследователите посочват 5 ключови признака.

Всички болни са имали слаба имунна система.

Американската агенция по храните и лекарствата (FDA) възобнови експериментални проучвания.