Има значително увеличение в обемите дейности, включени в клиничните пътеки за лъчетерапия.

Правната възможност за новия лимит е създадена с чл. 344 от националния рамков договор за 2018.

Те бяха назначени от здравния министър.

Тя се организира от МУ-Варна и УМБАЛ „Св. Марина“.

При кандидатстване за договор, клиники да могат да отчитат успехите на новопривлечени екипи специалисти.

Това предложи главният държавен здравен инспектор д-р Ангел Кунчев.

Те се провеждат във ВМА от днес до 14 юни.

От организацията депозираха жалба в Европейския съд по правата на човека в Страсбург.

Това съобщиха от висшето учебно заведение.

„За заплати са необходими близо 120 000 лева“.