Това е д-р Сашо Котев.

Това съобщи социалният министър.

Кандидатите са двама.

Това е полк. доц. Георги Попов.

Това заяви управителят на НЗОК д-р Дечо Дечев.

Конкурсът се провежда днес.

Общинското заведение е едно от малкото, които работят спокойно.

Измененията вече са обнародвани в „Държавен вестник“.

Изменението е обнародвано в „Държавен вестник“.

Това коментира проф. Генчо Начев.

Това заяви д-р Георги Цигаровски от Пловдив.