Те бяха оповестени след редовно заседание на Управителния съвет на организацията.

По-висок остава делът на заболелите мъже.

Наредбата вече е обнародвана в „Държавен вестник“.

Те трябва до 1 октомври да започнат обсъждането в пакет на три законопроекта.

Това предлага д-р Спас Спасков.

Това съобщиха от ВУЗ-а.

Към областната управа се създава фонд „Здраве“.

Това реши Общинският съвет.

Това информират от здравното министерство.

Ще бъде открита на 4 септември 2018 г.

Това показва справка на здравния фонд.