По време на изложение „Мисия здраве“.

Той ще бъде с четиричленна френска делегация, съобщават от ВУЗ-а.

Срещата се проведе по инициатива на Немската федерация на работещите в сферата на обслужването VER.DI.

Това заяви зам.-министърът на здравеопазването д-р Бойко Пенков.

Пациентите са принудени да се лекуват в Германия.

Те участваха в XII-тия Национален конгрес на Българска диабетна асоциация.

Това информираха от здравното заведение.

Те ще се отпускат за срок от 2 години.

Организират от „Софиямед“ във връзка с 1-ви юни.

Ще се проведе на 13 юни 2018г. в София.

Той е в размер на 522 000 лв.