Те са за здравеопазване от Специализирания общински приватизационен фонд.

Това се прави във връзка с тълкуването на някои текстове от Националния рамков договор 2018.

Той е с площ над 7 дка.

Във фокуса на дискусиите ще бъдат децата.

„Институцията е завършила годината с излишък от 13 724 000 лв.“.

Това информираха от филиала.

Това каза зам.-министърът на здравеопазването д-р Бойко Пенков.

Това информираха от НЗОК.

Това е решил Надзорният съвет на НЗОК на последното си заседание.

Ще се проведе от 1 до 3 юни в Девин.

Специалистите могат да се запознаят с първото издание за годината.