Проф. Колозио: "Психо-социалните заболявания не се вземат предвид, а те са много важни."

Как да се взимат етични решения при икономически ограничения?

Инициативата бе на Факултета по обществено здраве при МУ-София.

Това бе решено от Столичния общински съвет.

Да подобри здравеопазването и контрола над инфекциозните заболявания в ромските общности.

Организираха за първи път в рамките на МУ-София, първата международна Еразъм седмица за преподаватели.

Международната конференция на Факултет по обществено здраве, МУ-София, се проведе на 9-10 октомври 2017 г.

Международна конференция на Факултет по обществено здраве, МУ-София, ще се проведе на 9-10 октомври 2017 г.

Ще помагат за по-добро здравеопазване и контрол на инфекциозните заболявания в ромските общности.

Събитието ще се проведе в УМБАЛ "Царица Йоанна-ИСУЛ".

Това се случи на среща на преподаватели от Факултети и катедри по обществено здраве в страната.