Приветствени слова към абсолвентите отправиха видни академични кадри.