Проведе годишна конференция от 2 до 4 декември.

Ще бъдат затворени временно две отделения.

Успяват да се реализират на пазара на труда.

Се проведе в Смолян.

Специализираният форум се провежда за 11-а поредна година.

Застрашен от развитие на катаракта.

Те са част от Национална кампания "Право на зрение“.

Организират в болница "Тракия" на 9 септември.

Организира безплатни очни прегледи за глаукома.

Представи нов продукт.

Бе посетен от известни чуждестранни гост-лектори. Форумът се проведе на 18 и 19 март в София.