Проф. Горчев: „Никога не притискайте пациента да се оперира! Нека е той този, който избира.”

Интервенцията бе направена на бременна жена с рак на маточната шийка.

Това информираха от лечебното заведение.

Диагностичният апарат се използва за ранно изследване на рак на гърдата.

Занапред ще се предписват след решение на Обща клинична онкологична комисия или Клинична комисия по хематология.

Отстраниха 30-сантиметрова киста.

Това информираха от лечебното заведение.

Стана управител на „Комплексен онкологичен център – Бургас“ ЕООД.

Спаси мъж с рядък тумор.

Блестящи научни доклади, професионални предизвикателства, дебати и силни послания.

Това коментираха специалисти на интердисциплинарен симпозиум на тема: „Тиреоиден карцином – новости в диагнозата, лечението и проследяването“.