Лекция на тази тема изнесе д-р Красимир Койнов.

Се проведе на V-та годишна научна конференция на БАМО с международно участие.

Избра д-р Парашкев Цветков за директор на Комплексен онкологичен център-Пловдив.

Лекция на тази тема изнесе д-р Красимир Койнов.

Специалисти коментираха последните анализи и представиха клинични случаи.

Това коментира известният специалист по медицинска онкология проф. Галина Куртева.

Специалистите могат да очакват изданието през следващата седмица.

Темата бе коментирана от известни специалисти по инициатива на фармацевтична компания Novartis.