Имунотерапия, открития и приложения на биомаркери на солидни тумори в МУ-Пловдив.

Това съобщи д-р Даниела Дариткова.

Това реши правителството в оставка.

Ще бъдат извършени в МБАЛ-Варна.

Там ще се проведе среща на най-високо равнище на Европейското дружество по медицинска онкология.

Причината, която налага изменението, са постъпили предложения относно неяснота в разпоредбата на Наредба 28.

Бе връчена на доц. д-р В. Манев.

Това обяви ръководителят му проф. Здравка Валерианова.

Постарахме се отново да ви запознаем с най-актуалното в областта и новите тенденции.

Те са свързани с онколекарствата.

Са ключови за лечението на белодробния рак.