Това отбеляза доц. д-р Неделчо Цачев, Началник на Катедра по ортопедия, травматология и реконструктивна хирургия пред Здравен навигатор.

Председателят на XXII-тата Конференция „Дни на българската ортопедия и травматология" пред Здравен навигатор.

50-годишнината от създаването на Катедра „Ортопедия, травматология и реконструктивна хирургия”.

Форумът се проведе в Трявна и събра най-добрите специалисти в областта.

Бе представена у нас, обяви проф. Кинов.

В предлагания медицински стандарт по ортопедия и травматология.

Това обявиха от лечебното заведение.

Това заяви проф. Кинов, след конференцията на БААСТ.

Форумът се състоя от 11 до 14 май.

Се състоя от 11 до 14 май.

се проведе във Велинград от 21 до 23 април 2017 г. Събитието постави българските лекари на европейската карта.