Коментират подобрението на лекарствената грижа за деца.

Събитието се състоя на 16-17 март във Велико Търново под егидата на Катедра „Педиатрия” към МУ-Плевен.

Ученият, открил рецептора LXRβ, отправя предизвикателство към нови изследвания при аутизма.

Беше подпомогнато със средства, набрани от петнадесетото издание на благотворителната кампания, която се провежда под патронажа на президента.

Двама педиатри са склонни да започнат работа там.

Ваксинирането е инструмент, който ни предпазва от инфекциозни заболявания.

Естроген-подобни съединения в соевата формула са причина за тези промени.

По този начин детското отделение ще продължи работа.

Ще преглеждат деца в болницата в Смолян.

Липсват педиатри, които да дават дежурства в медицинското звено.