Новите технологии допринесоха за разширяване на терапевтичното повлияване при болните.

Около 280 се очаква да бъдат участниците в XIX годишна конференция.

XIX годишна конференция започва днес в София.

Те заемат най-голям дял при пациентите с психични проблеми.

Това напомнят специалисти в областта на психиатрията.

Лекцията ще бъде на тема "Как да постигнем благополучие и лично щастие".

50 години Клиника по психиатрия.

Демонстрират ритъм-барабанна терапия.

За 10 години броят на заболелите от анорексия се е увеличил с 66%, сочат статистиките.

Всяка трета жена е приемала такива в даден период от живота си.

Според изследователи това се дължи на финансовата криза.