Хроничното инфекциозно заболяване в 90% от случаите засяга белодробната система.

Министърът мисли как да се реши проблемът с пациентите в Сливен.